Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

ZŠ Bystřice pod Hostýnem

Pod Dubíčkem

Kalendář akcí

9.
Květen

Cílem programu První pomoci dne 9.5. bylo ukázat žákům základy poskytování první pomoci v krizové situaci a získat odvahu přivolat lékařskou pomoc. Program byl veden pracovnicí českého červeného kříže poutavou a interaktivní formou s nácvikem a pomůckami. Žáci se učili, jak ošetřit drobná poranění, jak rozpoznat život ohrožující stav i základy resuscitace. více

Zobrazit vše

Novinky

16.5.2024

V pátek 17.5.2024 proběhne ve škole ochutnávka zeleniny.

16.5.2024

V úterý 21.5.2024 navštíví žáci divadelní představení ve Zlíně.

16.5.2024

Ve středu 22.5.2024 se v rámci programu MTU uskuteční pro mladší i strarší žáky stavění z kostiček. Akci zajišťuje MAP IV.

16.5.2024

V pondělí 27.5.2024 paní M. Pospíšilová s doprovodem předvede ukázky relaxačního cvičení.

Zobrazit vše

O škole


V kroměřížském regionu je naše zařízení stále jediným, které poskytuje dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a dětem sociálně znevýhodněným celotýdenní kvalifikovanou péči. V posledních letech, vzhledem k celospolečenským trendům a neustále se měnící neodborně zpracovávané legislativě, týkajících se přijímání žáků do našeho typu školských zařízení, dochází k poklesu počtu přijímaných žáků. I přesto existence našeho zařízení je pro daný region nezbytná.


Více

Projekt EU

Projekt EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.


Partner Partner Partner Partner Partner