Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

Projekty

17.8.2021

Šablony III. jsou realizovány od 1.3.2021.více

28.3.2020

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu", který výrazným způsobem změnil podmínky distribuce od školního roku 2017/18. Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky buď zcela zdarma (neochucené).více

28.3.2020

Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/více

28.3.2020

V tomto školním roce se může canisterapie uskutečnit díky sponzorskému daru pana Františka Žídka z firmy RELEUM s. r. o. Každé pondělí se tak žáci ze speciálních tříd setkávají s paní Janou Mužíkovou a jejími pejsky.více

28.3.2020

Naše škola je zapojena již jedenáctým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.více

28.3.2020

Projekt Bijásek je realizován v rámci ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLA POHODY DUBÍČEK od 1.9.2007 jako součást průřezového tématu Mediální výchova. Do programu se zapojují žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální. Cílem projektu je naučit žáky kulturnímu chování při filmovém představením s důrazem na porozumění obsahu. Filmy a pohádky jsou zejména českých režisérů. Projekt je realizován díky podpoře města Bystřice pod Hostýnem a především díky panu Jaromíru Rozehnalovi. Cena jednoho představení činí 20 Kč, žáci docházejí jednou měsíčně na film (obvykle 3. čtvrtek v měsíci). Každý rok mají žáci dva bonusy, to znamená, že za film neplatí. Bonusové filmy hradí učitelé nebo sponzoři či příznivci školy.více

28.3.2020

Vrámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" byla na pozici kuchařky přijata do školní jídelny pí. Z. Vinklárková. Bližší informace o projektu je možné najít na: více

28.3.2020

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.více


Zobrazit více