Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

EU - peníze školám

 

 

Realizace projektu: ŠKOLA POHODY DUBÍČEK

(období od 1. 2. 2011 – 31. 7. 2013)

 

Projekt ŠKOLA POHODY DUBÍČEK byl oficiálně zahájen dnem 1. 2. 2011 a bude ukončen 31. 7. 2013. Rozpočet projektu pro naši školu činil 556 293 Kč.

Realizovali jsme tyto klíčové aktivity:

 

šablona I/3

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 

šablona II/4

Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

 

šablona III/2  

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

šablona III/3

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

 

šablona VII/1

Prevence rizikového chování

V rámci šablony III/2 zpracovala naše škola 180 DUMů (viz seznam), které na požádání poskytneme ostatním pracovníkům ze ZŠ v ČR.

 

Seznam digitálních učebních materiálů ZŠ praktická – I. stupeň

Mgr. Hana Janíková (hapave@seznam.cz)

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

 1. Abeceda  
 2. Hlásky a písmena
 3. Krátké a dlouhé samohlásky
 4. Měkké souhlásky a slabiky  
 5. Podstatná a vlastní jména  
 6. Samohlásky a souhlásky  
 7. Slabiky
 8. Slabiky dy - di, ty – ti, ny – ni  
 9. Slova s písmeny ď, ť, ň  
 10. Slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 11. Slova se skupinami dě – de, tě – te, ně – ne
 12. Slovo
 13. Souhlásky na konci a uvnitř slova
 14. Tvrdé souhlásky a slabiky
 15. Věta oznamovací
 16. Věta rozkazovací
 17. Věta tázací
 18. Vyjmenovaná slova po – b –
 19. Vyjmenovaná slova po – l –
 20. Vyjmenovaná slova po – m –

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

 1. Bystřice p. H. – budovy, úřady, obchody a závody ve městě
 2. Naše město Bystřice p. H. a okolí
 3. Den boje za svobodu
 4. Dopravní výchova – dopravní prostředky
 5. Dopravní výchova – chodec a cyklista
 6. Mapy – barvy, druhy map, značky a význam
 7. Mapa ČR – města , hory, řeky
 8. ČR a sousední státy
 9. Největší města Čech a jejich obyvatelstvo
 10. Největší města Moravy a Slezska
 11. Město – vesnice, rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici
 12. Státní symboly ČR
 13. Světové strany
 14. Karel IV. a středověk
 15. Kraje, začlenění naší obce do kraje

Přírodověda

 1. Ptáci
 2. Domácí ptáci
 3. Stavba rostlinného těla
 4. Letní rostliny
 5. Jedovaté zlozvyky

Matematika a její aplikace

Matematika

 1. Jednotky času
 2. Jednotky délky
 3. Jednotky hmotnosti
 4. Jednotky objemu
 5. Násobení a dělení číslem 3
 6. Násobení a dělení číslem 4
 7. Násobení a dělení číslem 6
 8. Násobení a dělení číslem 7
 9. Násobení a dělení číslem 8
 10. Násobení a dělení číslem 9
 11. Počítání do 1000
 12. Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes desítku
 13. Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes desítku
 14. Sčítání a odčítání do 100
 15. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
 16. Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek v oboru do 100
 17. Sčítání a odčítání jednotek s přechodem desítek v oboru do 100
 18. Zaokrouhlování
 19. Písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku
 20. Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100

 

ZŠ praktická – II. stupeň

Mgr. Jiřina Nováková (jinope@seznam.cz)

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

 1. Slovní druhy
 2. Podstatná jména rodu mužského
 3. Podstatná jména rodu ženského
 4. Tvarosloví – přídavná jména I
 5. Tvarosloví – přídavná jména II
 6. Tvarosloví – přídavná jména III
 7. Tvarosloví – přídavná jména IV
 8. Tvarosloví – přídavná jména V
 9. Tvarosloví – přídavná jména VI
 10. Tvarosloví – přídavná jména VII
 11. Vyjmenovaná slova po  - p –
 12. Vyjmenovaná slova po  - s –
 13. Veselé opakování
 14. Hrátky s češtinou

 Anglický jazyk

 1. Can, can´t
 2. Colors
 3. Numbers
 4. To be
 5. To Have to
 6. Weather

Člověk a příroda

Přírodopis

 1. Včela medonosná  
 2. Hmyz žijící v domácnosti
 3. Hmyz žijící v zahradách a sadech
 4. Hmyz žijící ve vodě a v blízkosti vod
 5. Hmyz žijící v lese  
 6. Hmyz žijící na poli a v půdě
 7. Hadi
 8. Krokodýli
 9. Želvy
 10. Obojživelníci
 11. Drogy a jejich nebezpečí
 12. Příroda a přírodniny
 13. Ještěři

Fyzika

 1. Optické přístroje
 2. Baterie
 3. Bouřka, blesky, hrom
 4. Motory
 5. Elektrárny
 6. Kladka
 7. Slunce a měsíc

Dějepis

 1. Pravěk
 2. Život na březích Nilu  
 3. Řecko  
 4. Řím
 5. Slované
 6. Přemyslovci
 7. Románský sloh  
 8. Gotický sloh  
 9. Baroko  
 10. Husitství
 11. Zámořské objevy
 12. Vědecké objevy
 13. J. A. Komenský
 14. T. G. Masaryk
 15. První světová válka
 16. Druhá světová válka
 17. Renesance
 18. Národní obrození
 19. Živelné pohromy
 20. Reformy Marie Terezie

 

ZŠ speciální

Bc. Ondřej Nedbal (ondras.bph@centrum.cz)

Člověk a jeho svět Člověk a přírodověda

Věcné učení Přírodověda

1. Rok, roční období

1. Česká republika

2. Jaro

2. Vodstvo ČR

3. Léto

3. Hory a pohoří ČR

4. Podzim

4. Zelenina

5. Zima

5. Ovoce

6. Velikonoce

6. Obilniny

7. Vánoční zvyky a tradice

7. Hospodářsky významné rostliny

8. Domácí zvířata

8. Zpracování ovoce

9. Volně žijící zvířata

9. Zpracování zeleniny

10. Cizokrajná zvířata

10. Les

11. Zvířata v zimě

11. Jehličnaté stromy

12. Hlavní část těl zvířat

12. Listnaté stromy

13. Lidské tělo

13. Houby

14. Letní sporty

14. Léčivé rostliny

15. Zimní sporty

15. Ryby

16. Naše smysly

16. Plazi

17. Osobní hygiena

17. Mimořádné události

18. Jarní květiny

18. Sluneční soustava

19. Zaměstnání, řemesla

19. Praha

20. Nářadí a správné zacházení

20. Základní rozdělení látek

 

Matematika a její aplikace

Počty

 1. Počítání v oboru do 3     11. Počítání v oboru do 13
 2. Počítání v oboru do 12    12. Počítání v oboru do 14
 3. Počítání v oboru do 4     13. Počítání v oboru do 15
 4. Počítání v oboru do 5     14. Počítání v oboru do 16
 5. Počítání v oboru do 6     15. Počítání v oboru do 17
 6. Počítání v oboru do 7     16. Počítání v oboru do 19
 7. Počítání v oboru do 8     17. Počítání v oboru do 20
 8. Počítání v oboru do 9     18. Násobky č. 2
 9. Počítání v oboru do 10    19. Násobky č. 5
 10. Počítání v oboru do 11     20. Poznávání hodin