Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

Vrškománie

Vrškománie: 11. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena již jedenáctým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

Vyhodnocení za školní rok 2020/2021

Vyhodnocení 1. čtvrtletí
1. M. Fábík
2. D. Ludková
3. J. Novák

2. čtvrtletí:
1. místo Petra Stiborová¨
2. místo Mirek Fábík
3. místo Jakub Novák

 

3. čtvrtletí
1. místo Mirek Fábík
2. místo Jakub Novák
3. místo Marie Dlabajová

 

4. čtvrtletí
1. místo Mirek Fábík
2. místo Marie Dlabajová
3. místo Jakub Novák a Brian Benedikt

Vrškománie: 10. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena již desátým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

Vyhodnocení za školní rok 2019/2020

Vyhodnocení 1. čtvrtletí
1. M: Fábík
2. A. Večerník
3. M. Dlabajová
 
Vyhodnocení 2. čtvrtletí:
1. J. Drajsajtl
2. J. Sobek
3. A. Večerník
 

Vrškománie: 9. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena již devátým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

 

Vyhodnocení za školní rok 2018/2019

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí
1. Benedikt Burian 1. Benedikt Burian
2. Stiborová Petra 2. Stiborová Petra
3. Kocián Tomáš

3. Doležal Michal

   Doležalová Markéta

 

   Od roku 2019 projekt pozastaven, na zámku v Bystřici pod Hostýnem není možné víčka předat.

 

 


Vrškománie: 8. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena již osmým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Info centra v Bystřici pod Hostýnem zajišťuje pí. učitelka Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

 

Školní rok 2017/2018

V 1. čvtrletí se do sběru PET víček zapojilo 12 žáků a 3 učitelé.

Ve 2. čtvrtletí se zapojilo 10 žáků a 3 učitelé do sběru PET víček.

Ve 3. čtvrtletí se do sběru PET víček zapojili 2 učitelé a 9 žáků. 

Ve 4. čtvrtletí se do sběru PET víček zapojilo 11 žáků a 3 učitelé.

Vyhodnocení:

1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3. čtvrtletí  4. čtvrtletí
 1. Zobaník Štěpán   1. Benedikt Brian  1. Benedikt Brian  1. Benedikt Brian

 2. Kocián Tomáš

 2. Kurej Stanislav

 2. Stiborová Petra, Kilhof Tibor 

 2. Stiborová Petra

 3. Stiborová Petra

 3. Kocián Tomáš

     Stiborová Petra
 3. Greineckerová Jana   3.  Zobaník Štěpán
 
 

Vrškománie 7. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena už sedmým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Info centra v Bystřici pod Hostýnem zajišťuje pí. učitelka Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

 

2016/2017

1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3. čtvrtletí  4. čtvrtletí
 1. J. Greineckerová  1. J. Greineckerová  1. J. Greineckerová  1. J. Greineckerová

 2. B. Benedikt

 2.P.Stiborová

 2. B. Benedikt  2. P. Stiborová

 3. M. Doležal

    M. Doležalová

 3.M. Doležal  3. P. Stiborová  3. B. Benedikt

Za celý školní rok 2016/2017 je vyhlášen nejlepší žák/žákyně ve sběru víček a je odměněn hodnotnou cenou.

1. místo   J. Greineckerová

2. místo   P. Stiborová

3. místo   B. Benedikt a M. Doležal

 
 

Vrškománie 6. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena už šestým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Info centra v Bystřici pod Hostýnem zajišťuje pí. učitelka Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

 

2015/2016

1. čtvrtletí  2. čtvrtletí  3. čtvrtletí  4. čtvrtletí
 1. J. Greineckerová  1. J. Greineckerová  1. B. Benedikt  1. J. Greineckerová

 2. M. Doležal

     M. Doležalová

 2. T. Kocián  2. P. Stiborová  2. B. Benedikt
 3. Š. Zobaník  3. M. Doležal  3. J. Greineckerová  3. M. Doležal

 

     Za celý školní rok 2015/2016 je vyhlášen nejlepší žák/žákyně ve sběru víček a je odměněn hodnotnou cenou.

1. místo   J. Greineckerová

2. místo   M. Doležal

3. místo   B. Benedikt

 


Vrškománie 5. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena už pátým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Info centra v Bystřici pod Hostýnem zajišťuje pí. učitelka Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

 

2014/2015      
1. čtvtletí 2. čtvrteltí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
1. A. Macůrek  1. A. Macůrek  1. A. Macůrek  1. A. Macůrek
2. J. Greineckerová  2. M. Doležal

 2.  J. Greineckerová

 2. D. Ludková

3. M. Doležal

3. M. Doležalová

 3. P. Stiborová   3. M. Doležal

3. M. Doležal

3. J. Greineckerová

 

     

          Za celý školní rok je vyhlášen nejlepší žák/žákyně ve sběru víček a je odměněn hodnotnou cenou.

1. místo - A. Macůrek

2. místo - M. Doležal

3. místo - J. Greineckerová

      V letošním roce je sběr PET - víček určen pro Esterku Láznovou z Bystřice pod Hostýnem, která potřebuje nákladnou rehabilitační péči. Víčka lze odevzdat v informačním centru v Bystřici pod Hostýnem.

 
 

Vrškománie 4. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena už čtvrtým rokem do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Holešova zajišťují učitélé Mgr. Machačík a Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

Za celý školní rok je vyhlášen nejlepší žák/žákyně ve sběru víček a je odměněn hodnotnou cenou.

 

Školní rok

Jméno žáka/žákyně

2010/2011

Adam Macůrek

2011/2012

Michal Doležel

2012/2013

Kateřina Fiurášková

  2013/2014                Adam Macůrek

 

2013/2014      
1. čtvtletí 2. čtvrteltí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
1. Adam Macůrek  1. Adam Macůrek  1. Adam Macůrek  1. Adam Macůrek
2. Adam Pokusa  2. Adam Pokusa

 2. Kateřina Fiurášková 

 2. Adam Pokusa

 2. Michal Doležal
3. Oldřich Skýpala  3. Patrik Bolcek  3. Tomáš Kocián

3. Adam Pokusa

3. Petra Zahradníková 

      V 1. čtvrtletí bylo zapojeno do sběru PET - víček 17 sběračů. Ve 2. čtvrtletí sbíralo celkem 14 sběračů. Ve 3. čtvrtletí se akce zúčastnilo 18 sběračů. Ve 4. čtvrtletí se zapojilo 13 sběračů. Sběru se nejvíce zúčastnila SPA, třída Mgr. Z. Machačíka, která měla v každém čtvrtletí zapojení všech žáků. 

      V letošním roce je sběr PET - víček určen pro Esterku Láznovou z Bystřice pod Hostýnem, která potřebuje nákladnou rehabilitační péči. Víčka lze odevzdat v informačním centru v Bystřici pod Hostýnem.

 


Vrškománie 1.-3. ročník sběru PET - víček

Naše škola je zapojena do akce sběru PET víček. Snahou je přispět na nákup speciálních pomůcek pro postižené děti v okolí.

Odvoz nasbíraných PET víček ve velkých pytlích na sběrné místo do Holešova zajišťují učitélé Mgr. Machačík a Mgr. Janíková.

"Sběrači" víček jsou pravidelně odměňováni drobnými cenami. V každém čtvrtletí jsou vyhlášeni 3 nejlepší sběrači a třída, která má nejvíce zapojených žáků.

Za celý školní rok je vyhlášen nejlepší žák/žákyně ve sběru víček a je odměněn hodnotnou cenou.

 

Školní rok

Jméno žáka/žákyně

2010/2011

Adam Macůrek

2011/2012

Michal Doležel

2012/2013

Kateřina Fiurášková