Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

 

Odvětví: školství

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem

IČ: 70859957

 

v tis. Kč

 

HLAVNÍ ČINNOST

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

Upravený rozpočet 2019

Očekávané plnění rozpočtu 2019

 

Rozpočet 2020

 

Změna v % 2020/2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2022

Náklady celkem

11 544

11 696

13 740

13 740

12 914

-6,0%

12 914

12 914

Mzdové náklady

7 635

7 728

8 967

8 967

8 584

-4,3%

8 584

8 584

Zákonné odvody

2 733

2 768

3 171

3 171

3 054

-3,7%

3 054

3 054

Opravy a údržba

24

30

30

30

30

0,0%

30

30

Odpisy dlouhobého majetku

3

8

8

8

8

0,0%

8

8

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

67

65

267

267

85

-68,1%

85

85

Ostatní náklady

1 082

1 097

1 298

1 298

1 153

-11,2%

1 153

1 153

Výnosy celkem

11 560

11 696

13 740

13 740

12 914

-6,0%

12 914

12 914

Výnosy z prodeje služeb

288

280

280

280

280

0,0%

280

280

Čerpání peněžních fondů

49

40

40

40

40

0,0%

40

40

Příspěvek zřizovatele

813

783

783

783

858

9,6%

858

858

Ostatní příspěvky a dotace

10 401

10 591

12 635

12 635

11 734

-7,1%

11 734

11 734

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Ostatní výnosy

9

2

2

2

2

0,0%

2

2

Výsledek hospodaření

16

0

0

0

0

0,0%

0

0

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

Upravený rozpočet 2019

Očekávané plnění rozpočtu 2019

 

Rozpočet 2020

 

Změna v % 2020/2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2022

Náklady celkem

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Zákonné odvody

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Opravy a údržba

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Odpisy dlouhobého majetku

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Ostatní náklady

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Výnosy celkem

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Výnosy z prodeje služeb

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Čerpání peněžních fondů

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Příspěvek zřizovatele

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Ostatní příspěvky a dotace

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Ostatní výnosy

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Výsledek hospodaření

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

 

CELKEM

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

Upravený rozpočet 2019

Očekávané plnění rozpočtu 2019

 

Rozpočet 2020

 

Změna v % 2020/2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2022

Náklady celkem

11 544

11 696

13 740

13 740

12 914

-6,0%

12 914

12 914

Mzdové náklady

7 635

7 728

8 967

8 967

8 584

-4,3%

8 584

8 584

Zákonné odvody

2 733

2 768

3 171

3 171

3 054

-3,7%

3 054

3 054

Opravy a údržba

24

30

30

30

30

0,0%

30

30

Odpisy dlouhobého majetku

3

8

8

8

8

0,0%

8

8

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

67

65

267

267

85

-68,1%

85

85

Ostatní náklady

1 082

1 097

1 298

1 298

1 153

-11,2%

1 153

1 153

Výnosy celkem

11 560

11 696

13 740

13 740

12 914

-6,0%

12 914

12 914

Výnosy z prodeje služeb

288

280

280

280

280

0,0%

280

280

Čerpání peněžních fondů

49

40

40

40

40

0,0%

40

40

Příspěvek zřizovatele

813

783

783

783

858

9,6%

858

858

Ostatní příspěvky a dotace

10 401

10 591

12 635

12 635

11 734

-7,1%

11 734

11 734

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

Ostatní výnosy

9

2

2

2

2

0,0%

2

2

Výsledek hospodaření

16

0

0

0

0

0,0%

0

0

Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %

66,1%

66,1%

65,3%

65,3%

66,5%

1,9%

66,5%

66,5%

Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %

97,0%

97,2%

97,7%

97,7%

97,5%

-0,2%

97,5%

97,5%

 

Objem prostředků na platy - hlavní činnost

7 580

7 653

8 774

8 774

8 509

-3,0%

8 509

8 509

Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost

42

50

168

168

50

-70,3%

50

50

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost

858

 

 

Schváleno: 30 . zasedání Rady Zlínského kraje Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19