Cookie Consent by Free Privacy Policy website
ZŠ Pod Dubíčkem Základní škola
Pod Dubíčkem

  (+420) 573 380 682
  reditel@zsbphdubicek.cz

2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem

IČ: 70859957

v tis. Kč

 

HLAVNÍ ČINNOST

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

1. upravený rozpočet

2019

(k 31.10.)

2. upravený rozpočet

2019

(k 31.12.)

Změna 2.UR - R

2019

Změna v % 2.UR / R

2019

Náklady celkem

11 544

11 696

13 740

13 994

2 299

19,7%

Mzdové náklady

7 635

7 728

8 967

9 154

1 426

18,5%

Zákonné odvody

2 733

2 768

3 171

3 238

470

17,0%

Opravy a údržba

24

30

30

30

0

0,0%

Odpisy dlouhobého majetku

3

8

8

8

0

0,0%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

67

65

267

267

202

310,1%

Ostatní náklady

1 082

1 097

1 298

1 298

201

18,3%

Výnosy celkem

11 560

11 696

13 740

13 994

2 299

19,7%

Výnosy z prodeje služeb

288

280

280

280

0

0,0%

Čerpání peněžních fondů

49

40

40

40

0

0,0%

Příspěvek zřizovatele

813

783

783

783

0

0,0%

Ostatní příspěvky a dotace

10 401

10 591

12 635

12 889

2 299

21,7%

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

Ostatní výnosy

9

2

2

2

0

0,0%

Výsledek hospodaření

16

0

0

0

0

0,0%

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

1. upravený rozpočet

2019

(k 31.10.)

2. upravený rozpočet

2019

(k 31.12.)

Změna 2.UR - R

2019

Změna v % 2.UR / R

2019

Náklady celkem

0

0

0

0

0

0,0%

Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0,0%

Zákonné odvody

0

0

0

0

0

0,0%

Opravy a údržba

0

0

0

0

0

0,0%

Odpisy dlouhobého majetku

0

0

0

0

0

0,0%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0

0

0

0

0

0,0%

Ostatní náklady

0

0

0

0

0

0,0%

Výnosy celkem

0

0

0

0

0

0,0%

Výnosy z prodeje služeb

0

0

0

0

0

0,0%

Čerpání peněžních fondů

0

0

0

0

0

0,0%

Příspěvek zřizovatele

0

0

0

0

0

0,0%

Ostatní příspěvky a dotace

0

0

0

0

0

0,0%

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

Ostatní výnosy

0

0

0

0

0

0,0%

Výsledek hospodaření

0

0

0

0

0

0,0%

 

CELKEM

 

Ukazatel

Skutečné plnění rozpočtu

2018

 

Rozpočet 2019

1. upravený rozpočet

2019

(k 31.10.)

2. upravený rozpočet

2019

(k 31.12.)

Změna 2.UR - R

2019

Změna v % 2.UR / R

2019

Náklady celkem

11 544

11 696

13 740

13 994

2 299

19,7%

Mzdové náklady

7 635

7 728

8 967

9 154

1 426

18,5%

Zákonné odvody

2 733

2 768

3 171

3 238

470

17,0%

Opravy a údržba

24

30

30

30

0

0,0%

Odpisy dlouhobého majetku

3

8

8

8

0

0,0%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

67

65

267

267

202

310,1%

Ostatní náklady

1 082

1 097

1 298

1 298

201

18,3%

Výnosy celkem

11 560

11 696

13 740

13 994

2 299

19,7%

Výnosy z prodeje služeb

288

280

280

280

0

0,0%

Čerpání peněžních fondů

49

40

40

40

0

0,0%

Příspěvek zřizovatele

813

783

783

783

0

0,0%

Ostatní příspěvky a dotace

10 401

10 591

12 635

12 889

2 299

21,7%

Časové rozlišení investičních transferů

0

0

0

0

0

0,0%

Ostatní výnosy

9

2

2

2

0

0,0%

Výsledek hospodaření

16

0

0

0

0

0,0%

Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %

66,1%

66,1%

65,3%

65,4%

-0,7%

-1,0%

Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %

97,0%

97,2%

97,7%

97,7%

0,5%

0,5%

 

Objem prostředků na platy - hlavní činnost

7 580

7 653

8 774

8 961

1 308

17,1%

Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost

42

50

168

168

118

236,2%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost

783

783

783

0

 

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

 

Schváleno: 3 . zasedání Rady Zlínského kraje Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20